N.V. KALIA STEEL INDUSTRIES

UTTAM SINGH NAGAR,

BASTI SHEIKH,

JALANDHAR - 144002

INDIA


TELEFAX : 0181-2432907 

MOBILE : +91 8872182727 / 9878495901

EMAIL : nvkalia@gmail.com / nvkalia@yahoo.com